Czwartek 13/05/2021
Teraz jest 01:45 

.

Odwiedziło nas już
898769
internautów
 


O szkole

***

Dzieci z klas II naszej szkoły uczęszczające do świetlicy wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Wierszem i rysunkiem o mojej małej ojczyźnie" organizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie. Celem projektu było promowanie swojej okolicy, poznawanie różnych zakątków Polski, docenienie przez dzieci przyrody oraz historii okolic, w których uczą się i mieszkają.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy projektowej - wiersza lub rysunku, przedstawiającego miasto lub wieś, w której mieszkają. Dzieci z naszej szkoły przygotowały
prace plastyczne, a także wspólnie wymyśliły wiersz opisujący Pabianice. Efekty ich pracy
można zobaczyć w poniższym linku:

www.storyjumper.com/book/showframe/102963586/Wierszem-i-rysunkiemnbspo-mojej-maej-ojczynie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach ma przyporządkowane w książce strony 46 - 47.

Pieczę nad realizacją projektu sprawowała p. Anna Ślusarska.

 

***

Więcej zdjęć w galerii szkolnej [...]

 

***

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

„Zasady bezpieczeństwa w Internecie”

Zwycięzcami konkursu w klasach I-III zostali:

Jagoda Grochowska – I miejsce

Mateusz Piechota– II miejsce

Hanna Dzbik – III miejsce

Amelia Gromadzka – wyróżnienie 
Julia Szmytka – wyróżnienie
Zofia Wlazeł – wyróżnienie

 

     

      

      

 

 

 

*  *  *

          Początki naszej szkoły sięgają 1 września 1971 r., kiedy w budynku przy ul. Tkackiej swoją działalność rozpoczęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Pabianicach imienia Komisji Edukacji Narodowej. Dyrektorem szkoły była pani mgr Ewa Kowalczyk.  

          Od 1999 r., po wprowadzeniu nowego systemu nauczania, placówka przekształciła się w Gimnazjum nr 1, a funkcję dyrektora sprawował pan mgr Zdzisław Muszyński.
W latach 2002-2007 funkcję dyrektora pełniła pani mgr Agnieszka Wasilewska - Wincek.
Od 1 września 2007 r. dyrektorem szkoły została pani mgr Anna Bednarek - Kuropatwa.

          Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach placówka, od 1 września 2017 roku, przekształciła się w Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II.
         Dyrektorem szkoły jest pani mgr Anna Bednarek - Kuropatwa, a wicedyrektorem pani mgr Aleksandra Czestkowska.
Szkoła zapewnia dzieciom pomoc pedagoga – pani mgr Anny Wielechowicz.

Szkoła oferuje uczniom:

 • pracownie tematyczne wyposażone w projektory

 • tablice multimedialne w każdej z klas edukcji wczesnoszkolnej

 • pracownię ekologiczną wyposażoną w liczne pomoce dydaktyczne   (m.in. mikroskopy dla uczniów, mikroskop wiodący dla nauczyciela, modele: DNA, szkieletu człowieka, tułowia serca ludzkiego, zestawy preparatów biologicznych) oraz tablicę interaktywną i projektor

 • bibliotekę wyposażoną w bogaty księgozbiór (m.in. dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) oraz czytelnię ze stanowiskami komputerowymi i dostępem do Internetu, gdzie pomoc oferuje pani mgr Renata Stępnowska

 • zajęcia w świetlicy, które trwają od 7:00 do 16:30, gdzie kierownkiem jest pani mgr Edyta Stępień, a wychowawcą świetlicy pani mgr Anna Czyż, pani mgr Monika Kacprowska, pani mgr Anna Ślusarska

 • liczne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (kółka przedmiotowe, zajecia z terapii pedagogicznej, koło szachowe, koła strzeleckie, zajęcia sportowe)

 • dwa razy w tygodniu bezpłatne zajęcia tańca dla uczniów klas młodszych prowadzone przez instruktorów Szkoły Tańca ESKADRA

 • aktywnie działający Szkolny Samorząd Uczniowski i Mały Samorząd Uczniowski

 • zaangażowanie w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza

 • koło PCK

 • Klub Europejski

 • Koło Przyjaciół Biblioteki

 • kurs Techniki Szybkiego Czytania

 • chór szkolny

 • zajęcia SKS

 • salę gimnastyczną oraz siłownię

 • pyszne obiady w stołówce szkolnej

 

 Adres:

ul. Tkacka 15,
95-200 Pabianice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018 © Copyright by Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II w Pabianicach.
™2012 Designed by Nico. All rights reserved.