Sobota 27/11/2021
Teraz jest 16:14 

.

Odwiedziło nas już
104093
internautów
 


Dokumenty szkolne

 

 *  

Regulamin pracy szkoły w systemie hybrydowym /mieszanym/
oraz systemie kształcenia na odległość
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  w Pabianicach
wprowadzony od dnia 23.10.2020 r.

[...] doc

 *  

Procedura organizacji pracy
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach
i postępowania prewencyjnego pracowników, rodziców/opiekunów prawnych

oraz regulamin świetlicy w czasie zagrożenia epidemicznego po powrocie klas I – III
do nauki stacjonarnej

obowiązuje od 01.09.2021 r.

[...]doc
 

 *  

 STATUT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PABIANICACH
[...]PDF 

 

 *  

  SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
[...]PDF

 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO
NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022
[...] doc

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2018 © Copyright by Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II w Pabianicach.
™2012 Designed by Nico. All rights reserved.