Sobota 27/11/2021
Teraz jest 16:12 

.

Odwiedziło nas już
104093
internautów
 


Erasmus +

Wraz z początkiem roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego, który będzie finansowany ze środków unijnych. Na ten cel szkoła pozyskała grant w wysokości 26 000 Euro. Sfinansowanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji i wymiany dobrych praktyk – bo taką nazwę nosi przedsięwzięcie – stało się możliwe dzięki staraniom nauczycieli. Opracowano szczegółowy harmonogram współpracy, która otwiera przed uczniami szanse na edukację opartą na najwyższych standardach.

 Złożony wniosek aplikacyjny został pozytywnie oceniony przez Narodową Agencję programu Erasmus plus  i od pierwszego września nasi uczniowie wraz z kolegami z Estonii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Turcji realizować będą projekt pod tytułem „Stories of all, stories for all – a digital approach to storytelling”, któremu w języku polskim odpowiada interpretacja „Opowiadania o wszystkim, opowiadania dla wszystkich – cyfrowe technologie w sztuce opowiadania”. 

W toku dwuletniej współpracy zaplanowano sześć spotkań grupy partnerskiej, a także szereg działań, które będą realizowane lokalnie przez szkoły uczestniczące w projekcie. Nasza młodzież stanie przed szansą odwiedzenia kolejnych zakątków Europy. Pozna ich kulturę i zabytki, zachwyci się różnorodnością krajobrazów,  a nade wszystko nawiąże przyjaźnie z rówieśnikami z odległych krańców kontynentu.

Uczniowie opracują liczne materiały poświęcone naszemu miastu oraz regionowi, polskim obyczajom, tradycjom i dziedzictwu kulturowemu, rodzimej kuchni, a także atrakcjom turystycznym naszej ojczyzny. Do tworzenia wspomnianych opracowań młodzież wykorzystywać będzie nowoczesne technologie informatyczne, a także język angielski, który jest językiem roboczym naszego przedsięwzięcia. Przewidujemy, iż istotnie wzrosną kompetencje należące do kluczowych zarówno we współczesnej edukacji, jak i na rynku pracy. Szereg innowacyjnych form zdobywania wiedzy oraz wiele atrakcyjnych działań o charakterze edukacyjnym przełamie szkolną rutynę i znacząco ubarwi naukę. Cieszy nas, że stwarzamy niebanalną alternatywę dla tradycyjnej edukacji i umożliwiamy naszym uczniom doświadczanie nowego wymiaru kształcenia.

 Za przebieg współpracy, terminową realizację prac oraz za jakość opracowywanych materiałów odpowiedzialny będzie koordynator projektu –Magdalena Brzeska, nauczyciel języka angielskiego.

Z przyjemnością będziemy dzielić się rezultatami naszej pracy oraz sukcesami naszych wychowanków.

 
 

 

2018 © Copyright by Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II w Pabianicach.
™2012 Designed by Nico. All rights reserved.