Sobota 27/11/2021
Teraz jest 16:21 

.

Odwiedziło nas już
104093
internautów
 


Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pabianicach.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: 42 215 77 23
Faks: 42 214 96 75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Tkacka 15, 95-200 Pabianice

Data publikacji strony internetowej: 2012-08-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre dokumenty archiwalne opublikowane przed 23.09.2018 r. nie są dostępne cyfrowo
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo
  • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Bednarek-Kuropatwa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 77 23.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście główne do szkoły znajduje od ulicy Tkackiej 15, nie ma podjazdu dla wózków, wewnątrz budynku szkoła nie jest dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Od ulicy Moniuszki znajduje się wejście do szatni szkoły. Przy wejściu głównym jest stanowisko osoby dozorującej wejście osób obcych do szkoły.
  2. Wewnątrz budynku w części północnej i południowej znajdują się dwie klatki schodowe. Budynek nie posiada wind. Toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, droga ewakuacyjna). Szkoła posiada oznakowanie dróg ewakuacji, instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
  4. Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
  6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
 
 

 

2018 © Copyright by Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II w Pabianicach.
™2012 Designed by Nico. All rights reserved.